LISTA UCZESTNIKÓW – PRELEGENTÓW KONFERENCJI NAUKOWEJ TEATROLOGIA NA ROZDROŻACH

Prezentujemy listę prelegentów uczestników naszego Jaśkowskiego spotkania. Jesteśmy dumni i zadowoleni z zainteresowania naszą, jak się okazało, międzynarodową konferencją!

Pani Profesor Eleonora Udalska – gość honorowy I Otwartego Forum w Jaśkowicach

dr Marek Bielacki (Uniwersytet Łódzki)
dr Łukasz Borowiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sandra Braksator (Uniwersytet Śląski)
dr Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski)
mgr Anna Duda (Uniwersytet Śląski)
Bartłomiej Juszczak (Uniwersytet Pedagogiczny)
prof. UP dr hab. Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny)
dr Milan Lesiak (Uniwersytet Wrocławski)

dr Barbara Maresz (Biblioteka Śląska)
dr Jacek Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)
mgr Kama Pawlicka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski)
Krzysztof Popiołek (PWST Kraków)
dr Piotr Rudzki (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Nad’a Satkova (Masaryk University Brno)
prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, PWST Kraków)
mgr Adriana Świątek (Uniwersytet Śląski)
mgr Piotr Tenczyk (Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic)
prof. dr hab. Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski)
dr Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)