Opowieść z Grzybowszczyzny

Włodzimierz Pawluczuk w  „Reportażu o końcu świata” pisał:

Zwykli ludzie nie zajmują się naprawianiem świata. Obmyślanie programów naprawy świata zostawiają moralistom, filozofom i politykom. W nowoczesnym społeczeństwie każdy robi to, co do niego należy. Ludzie zwykli pracują i zarabiają, dbając zazwyczaj o to, by się nie różnić od innych. (…) Aliści obok oficjalnych filozofów i uczonych istnieje rzesza naprawiaczy niedyplomowanych – różnego rodzaju „chłopskich filozofów”, dziwaków, mistyków, maniaków, schizofreników – w swoich wsiach, miastach i miasteczkach spoglądających z zadumą w gwieździste niebo.  Rozmyślają nad tym, jaki sens ma działanie ich własne i bliźnich, ku czemu prowadzą zdarzenia drobne i wielkie, jak uporządkować wartości, cele? W ich szczególnych osobowościach problemy epoki załamują się w sposób symptomatyczny – może karykaturalny, lecz za to wyrazisty.

„Opowieść z Grzybowszczyzny” przybliża kulturowe realia Starej Grzybowszczyzny oraz podlaskich terenów znajdujących się na pograniczu z Białorusią. Wciąż żywa jest tam legenda miejscowego proroka Ilji oraz zgromadzonych wokół niego wyznawców.

Scenariusz spektaklu zbudowany został z fragmentów wywiadów przeprowadzonych przez uczestników I Pleneru Antropologiczno-Teatrologicznego „Grzybowszczyzna 2012” w maju 2012 roku, a także z fragmentów ich dzienników. Wzbogaciła go oprawa muzyczna – wokalna i instrumentalna – w wykonaniu pasjonatów muzyki folkowej oraz tradycyjnych pieśni z regionu Podlasia, ale również fragmenty książki Włodzimierza Pawluczuka „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”.

Spektakl miał swoją premierę 24 stycznia 2013 roku  na scenie Teatru Korez w Katowicach.

Opieka merytoryczna i artystyczna projektu: Adriana Świątek
Scenariusz: Anna Duda, Agata Stronciwilk, Adriana Świątek, Leszek Dzierżanowski, Miłosz Markiewicz
Redakcja scenariusza i koordynacja projektu: Anna Duda
Kierownik muzyczny: Iwona Karcz
Chór: Iwona Karcz, Iza Hajduk, Marta Okarmus, Aleksandra Winogrodzka, Sylwia Kasperczyk
Muzyka: Tomasz Drozdek, Waldemar Kempka