Zasady uczestnictwa

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i magistrantów teatrologii i innych specjalności kulturoznawstwa, studentów szkół teatralnych oraz artystów teatru do wspólnej refleksji i żywiołowej debaty podczas I Otwartego Forum Twórczego i Naukowego w Jaśkowicach. Teatrologia na rozdrożach w dniach 3 – 4 kwietnia 2014 roku.

Wypełnioną Kartę potwierdzenia uczestnictwa (KARTA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA) oraz krótki abstrakt wystąpienia (max 1800 znaków) należy przesłać do dnia 30 listopada 2013 roku na adres: otwarteforum@gmail.com lub pocztą na adres: Zakład Teatru i Dramatu Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytet Śląski pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice ( z adnotacją: I Otwarte Forum Twórcze i Naukowe w Jaśkowicach. Konferencja naukowa Teatrologia na rozdrożach).

Decyzję o przyjęciu wystąpień podamy drogą e – mail do dnia 16 grudnia 2013 roku. Program konferencji zostanie ogłoszony dnia 8 stycznia 2014. Wystąpienie nie powinno przekraczać 20 minut. Przewidujemy publikację tomu pokonferencyjnego. Opłata konferencyjna w wysokości 350 złotych obejmuje koszt noclegu, wyżywienia, transportu (Katowice – Orzesze), koszt materiałów konferencyjnych oraz koszt druku tomu pokonferencyjnego).

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł prosimy wpłacać na konto:

Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, 40 -007 Katowice

Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

(z dopiskiem TEATROLOGIA NA ROZDROŻACH) do dnia 15 stycznia 2014 roku.

Potwierdzenie dokonanej wpłaty prosimy przesłać na adres:

otwarteforum@gmail.com

W przypadku pytań do Pani/Pana dyspozycji pozostają organizatorzy:

Adriana Świątek tel. +48 501 574 570 Piotr Tenczyk tel. +48 693 286 930

KARTA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA