Dziewczynka z zapałkami

banner2

„Większość rzeczy nasza dusza czyni w ciemności…”

Immanuel Kant

Zainspirowani poszukiwaniami takich postaci, jak markiz de Sade, Philip Zimbardo, Paul Ricoeur czy René Girard, postanowiliśmy zastanowić się nad źródłem zła tkwiącego w człowieku. Czy jest ono zaledwie brakiem dobra, czy też może naturalną predyspozycją człowieka, któremu wystarczy dać możliwość wykorzystania sytuacji, by zaczął je czynić? Jeśli świat i ludzie są z natury dobrzy, to skąd wzięło się miejsce na zło? Czy to wszechobecna kultura hamuje prawdziwą istotę i naturę człowieka, narzucając mu sztywne ramy i zasady? Wszystko, co znajdzie się poza nimi musi zostać uznane za złe…

By zbliżyć się do zła, musieliśmy najpierw przyjrzeć się samemu człowiekowi. Dlatego też postanowiliśmy wykorzystać dzienniki oraz zeznania seryjnych morderców i zbrodniarzy wojennych. Spektakl został przewidziany jako wędrówka. Droga, którą my musieliśmy przejść podczas naszych rozważań zostanie powtórzona przez publiczność. Kolejne rozdziały będą otwierać się i zamykać przed oczami widzów, by zmusić ich do przemyśleń o niejasnościach, z jakimi spotykamy się w namyśle o pochodzeniu istoty zła.

Spektakl „Dziewczynka z zapałkami” został zrealizowany przez studentów Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod opieką artystyczną mgr Adriany Świątek z Zakładu Teatru i Dramatu UŚ.